E-fakture

E-fakture

U prilogu je akt ministra finansija broj 401-00-9700/2021-41-4 od 30. juna 2022. godine u vezi sa obavezama subjekata privatnog sektora na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS”, br. 44/21 i 129/21).

Postupak prijave na portal dostupan je na sledećoj adresi:
Uputstvo za neposrednu prijavu na SEF

Sve relevantne informacije vezane za elektronsko fakturisanje dostupne su na portalu eFaktura na sledećoj adresi:
E-faktura

Pristup sistemu elektronskih faktura