Izmene zakona o porezima na imovinu

Izmene zakona o porezima na imovinu

Najbitnija promena, koja se tiče stanovništva jeste da će se plaćati porez i na pomoćne objekte, podrume, bazene i sl., a što do sada nije bio slučaj.

U nastavku link ka zvaničnom sajtu Ministarstva finansija na kome je objavljen pregled izmena i nacrt Zakona.

https://www.mfin.gov.rs/propisi/nacrt-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-porezima-na-imovinu/

NAPOMENA: Izmene koje stupaju na snagu 01. januara 2021. godine su ispisane velikim slovima