Predaja dokumentacije preko šaltera Katastra nepokretnosti

Predaja dokumentacije preko šaltera Katastra nepokretnosti

Predaja dokumentacije preko šaltera Katastra nepokretnosti samo do 31.12.2020. godine.

Nakon toga, dokumentacija se predaje iskuljučivo elektronski, preko registrovanih korisnika.

Advokatska kancelarija Marić ima zaključen ugovor sa RGZ i može u Vaše ime obavljati sve radnje pred bilo kojim Katastrom nepokretnosti.

Predaja dokumentacije na ovakav način donosi uštedu, jer nije potrebno overavati primerak dokumentacije kod javnog beležnika. Registrovan korisnik, advokatska kancelarija Marić, garantuje svojim potpisom da je dokumentacija verna originalu.