Krivično pravo i prekršajno pravo

Krivično pravo i prekršajno pravo

Odbrana fizičkih lica za krivična dela opšte nadležnosti, odbrana pravnih lica u privrednim prestupima i krivičnim delima, odbrana fizičkih i pravnih lica za prekršajne prestupe pred Prekršajnim sudovima ili drugim nadležnim organima.

Kako su prekršaji propisani u mnoštvu specijalnih zakona, ali i podzakonkih propisa, to je često slučaj da stranka nije bila svesna postojanja neke obaveze.

U advokatskoj kancelariji Marić smatramo da je informisanost, kontinuirana obuka i usavršavanje način za sprečavanje povreda zakona i drugih propisa, ali i pružanja adekvatne zaštite klijentima u slučajevima kada je protiv njih podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

KONTAKTIRAJTE NAS