Obligaciono i ugovorno pravo

Obligaciono i ugovorno pravo

Izrada svih vrsta ugovora, jednostranih izjava volje, sporazuma, poravnanja koji mogu imati snagu izvršne isprave, poravnanja zaključenih pred posrednikom radi rešavanja postojećeg ili budućeg spornog odnosa.

Naknada štete iz svih vrsta izvora. Zaštita prava po osnovu neosnovanog obogaćenja i poslovodstva bez naloga.

KONTAKTIRAJTE NAS