Poljoprivredna gazdinstva

Poljoprivredna gazdinstva

Novina za kojom se javlja sve veća potreba. Pružamo pravnu pomoć kod odabira oblika organizovanja ili tipa poljoprivrednog gazdinstva.

Upisa Poljoprivrednog gazdinstva kod nadležnog državnog organa, praćenje i predočavanje konkursa i subvencija, kao i praćenje i obezbeđivanje stručnih lica radi učestvovanja u IPARD programima.

KONTAKTIRAJTE NAS