Poreski i carinski postupak

Poreski i carinski postupak

U okviru ove oblasti pružamo usluge zastupanja pred držanim organima, davanje pravnih saveta i predočavanja prava i obaveza stranaka u postupcima koji se vode pred nadležnim državnim organima.

Sastavljanje prigovora, izjašnjenja, žalbi i svih akata koji su potrebni u svakom pojedinačnom postupku radi zaštite prava i interesa klijenta.

KONTAKTIRAJTE NAS