Privredno pravo

Privredno pravo

Pružanje pravne pomoći, savetovanje i zastupanje pravnih lica u Republici Srbiji, izrada novih ili analiza postojećih ugovora u privredi, izrada osnivačkih akata i registracija pravnog lica, ogranaka i izdvojenih prostora, kao i druge radnje pred Agencijom za privredne registre, izrada opštih i pojedinačnih pravnih akata, prisustvovanje i/ili učestvovanje u sastancima i disciplinskim postupcima kod pravnih lica kao i ostale nepomenute usluge.

Prestanak rada privrednog subjekta, sprovođenje postupka stečaja ili likvidacije.

KONTAKTIRAJTE NAS