Radno pravo

Radno pravo

U okviru rednog prava kancelarija se bavi zastupanjem zaposlenih u zaštiti i ostvarenju prava iz radnog odnosa: u slučaju nezakonitog otkaza, neisplaćenih zarada, ostvarivanja prava na naknadu štete čije prouzrokovanje proizilazi iz radnog odnosa, zaštita u slučaju zlostavljanja na radu, kao i u svim ostalim nepomenutim slučajevima kada lice smatra da je njegovo pravo po osnovu rada ugrošeno, umanjeno ili uskraćeno garantovano Zakonom o radu ili drugim zakonima.

KONTAKTIRAJTE NAS