Stvarno pravo

Stvarno pravo

Oblast prava koja se tiče sticanja prava svojine ne pokretnim i nepokretnim stvarima, konstituisanju založnog prava, konstituisanju stvarnih i ličnih službenosti.

Kancelarija pruža sveukupnu uslugu do upisa prava kod nadležnog organa, ponošenje svih neophodnih prijava i preduzimanje ostalih administrativnih radnji koje su obavezne.

KONTAKTIRAJTE NAS